امروزه از ارتباطات vsat سیار در بسیاری از حوزه های کشتیی ها و شناورها، پروژه های میان مدت بین شهری، پایش محیط زیست،صنایع اکتشافات نفت و گاز و معادن،آتش نشانی، مدیریت بحران  کاربردهای نظامی  استفاده می شود.

 

 

 

کشتی ها و شناورها

به دلیل نبود زیر ساخت های ارتباطات زمینی در بستر فرا ساحل نیاز به …

ادامه مطلب

 

پروژه های میان مدت بین شهری

بسیاری از پروژه های کوتاه مدت و میان مدت در نقاط دور افتاده شهری …

ادامه مطلب

 

پایش محیط زیست

یکی از مناطقی که نیاز به پایش های دوره ای و منظم دارد محیط زیست می باشد. اکثر …

ادامه مطلب

 

صنایع اکتشاف نفت و گاز

مناطق اکتشاف نفت عمدتا در مناطق دور افتاده یا دریا می باشندکه پوشش ارتباطات زمینی در آنها بسیار ضعیف …

ادامه مطلب

 

 

آتش نشانی

معمولا برخی مکان ها در جنگل وجود دارند که از پوشش ارتباطی کافی برخوردار …

ادامه مطلب

 

مدیریت بحران

در شرایط بحرانی همانند سیل زمین لرزه بسیاری از زیر ساخت های ارتباطات از بین می رود و …

ادامه مطلب

 

نظامی

فناوری های ارتباطات ماهواره ای سیار نقش اساسی در ارتباطات تاکتیکی نظامی مدرن ایفا می کند.آنتن های خودکار ماهواره ای …

ادامه مطلب