این آنتن بر روی انواع خودرو نصب می شود و توانایی برقراری ارتباط ماهواره ای برای سرنشین خودرو در حال حرکت را فراهم می کند. 
شرکت دانش فنی ساخت انواع محصولات خودرویی را دارد و در صورت درخواست مشتری اقدام به تولید و تحویل می نماید.

دانلود: کاتالوگ خودرویی در حال حرکت فارسی