مجموعه ما با تکیه بر دانش فنی و تجربه خود توانایی طراحی و ساخت انواع دیش و پد استال های 2،3،4 درجه را دارد .و همچنین قابلیت ساخت انواع کانکس و تجهیز ادوات مخابراتی و آنتن را بر روی آن دارد.