با توجه به تحریم کشور تهیه آنتن های ماهواره on the move در داخل کشور بسیار سخت می باشد.همچنین در صورت تهیه با توجه به عمر پایین این محصولات و نبود خدمات پس از فروش نیاز به تعمیر و نگهداری این محصولات بیش از هر زمانی احساس می شود.شرکت با توجه به دانش فنی و تجربه چندین ساله در این حوزه نیاز مشتریان در سطح کشور را مرتفع نموده و خدمات لازم را ارائه می نماید.