یکی از مناطقی که نیاز به پایش های دوره ای و منظم دارد محیط زیست می باشد. اکثر مناطقی که از لحاظ زیست محیطی نیاز به پایش دارند مناطقی هستند که زیر پوشش ارتباطات نمی باشند. ارتباطات ماهواره ای سیار بهترین گزینه جهت پایش دوره ای و جمع آوری و ارسال برخط تصاویر و اطلاعات و هماهنگی با دفاتر مرکزی و فرماندهی می باشد.