شرکت توانایی ساخت انواع باکس ها با قابلیت حفاظت در برابر گرد و غبار ورطوبت برای انواع بردهای مخابراتی جهت استفاده در شرایط  out door را دارد.  محصول باکس ریپیتر قابلیت نصب بر روی انواع دکل را دارد. و پایداری بسیار خوبی در شرایط آب و هوایی از خود نشان داده است.