این محصول بر روی انواع قطار نصب می شود و قابلیت دریافت انواع شبکه های ماهواره ای و همچنین برقراری ارتباطات ماهواره ای با هر نقطه دیگری را امکان پذیر می سازد.
شرکت دانش فنی ساخت این محصول را دارد که در صورت درخواست مشتری در کوتاه ترین زمان ممکن تولید و تحویل می شود.