شرکت در تعدادی از دستگاه های خود با توجه به نیاز به یک کف گرد مناسب با ابعاد کوچک تر و سبک تر و طول عمر بالا اقدام به طراحی و ساخت کف گرداختصاصی نموده است.