مناطق اکتشاف نفت عمدتا در مناطق دور افتاده یا دریا می باشندکه پوشش ارتباطات زمینی در آنها بسیار ضعیف است .ظهور میدان نفتی دیجیتال که بر استفاده از ارتباطات ماهواره ای متکی است به نظارت واقعی بر تجهیزات اکتشاف و تولید کمک می کند.همچنین در نظارت بر خط امنیت عملیات نفتی کمک شایانی می کند.از جمله خدمات این سیستم ایمن نگه داشتن کارگران ،اطمینان از حریم خصوصی داده ها و حفاظت از دارایی های فیزیکی خود سایت می باشد.در صورت بروز هر نوع بیماری یا حادثه،ارتباطات فوری می تواند تفاوت بین زندگی یا مرگ ایجاد کند.حجم زیادی از داده ها به طور معمول در میدان نفتی دیجیتال امروزی تولید می شود و باید به طور همزمان با زمین شناسان،مهندسان  و ناظران در چندین مکان مختلف به اشتراک گذاشته شود تا تصمیم گیری به طور موثر انجام شود.همچنین بسیاری از مقررات صنعت نفت وجود دارد که نیاز به گزارش آنلاین دارد برای این نیاز ها یک سیستم ارتباطات ماهواره ای با مدیریت شبکه داخلی بسیار مهم است .اتصال با پهنای باند زیادنیز می تواند امکان ضبط تصاویر ویدویی دوربین را محقق کند که یکی از ویژگی های امنیتی ضروری می باشد.