در طراحی و ساخت محصولات شرکت از تکنولوژی روز دنیا استفاده گردیده و تیم تحقیق و توسعه شرکت داِئما در حال توسعه این فناوری ها می باشد.