استراکچر دو درجه آزادی جهت نصب بر روی انواع آنتن های رادیویی جهت نصب بر روی انواع تریلر برای ارتباطات رادیویی نقطه به نقطه می باشد.قابلیت تنظیم سریع و دقیق را برای کاربر در جابه جایی های مختلف مکانی فراهم می نماید.

دانلود:کاتالوگ فارسی سازه متحرک رادیویید.