آنتن ثابت اتوماتیک

این محصول در نقطه ای ثابت بر روی زمین نصب می شود
تمام خودکار بوده و قابلیت نصب انواع دیش تا 3.6 متر بر روی
امکان پذیر می باشد.
شرکت دانش فنی ساخت این محصول را دارد و در صورت درخواست
مشتری امکان تولید و تحویل آن در زمانی کوتاه میسر می باشد.

هیچ محصولی یافت نشد.