آنتن قابل حمل

آنتن سیار ماهواره ای قابل حمل دارای دو پک با ابعاد و وزن مناسب
جهت حمل یک نفر می باشد.
نحوه برپایی آن آسان و زمان برپایی زیر 5 دقیقه می باشد.
عمده کاربرد آن در شرایط نظامی می باشد.

نمایش یک نتیجه