خودرویی

این آنتن بر روی انواع خودرو نصب می شود
و توانایی برقراری ارتباط ماهواره ای در حال حرکت
برای سرنشین خودرو به ارمغان می آورد
شرکت دانش فنی ساخت این محصول را دارد
و در صورت درخواست مشتری اقدام به تولید و
تحویل می نماید.

نمایش یک نتیجه