دریایی

آنتن ماهواره دریایی با قابلیت نصب بر روی انواع شناور و کشتی طراحی شده است.
امکان برقراری ارتباط ماهواره ای کشتی با دیگر نقاط را فراهم می نماید.
شرکت توانایی طراحی و ساخت این آنتن در سایز های مختلف را دارد.

نمایش یک نتیجه