پایه خودکار آنتن رادیویی

استراکچر دو درجه آزادی جهت نصب بر روی انواع آنتن های رادیویی
جهت نصب بر روی انواع تریلر برای ارتباطات رادیویی نقطه به نقطه می باشد.
قابلیت تنظیم سریع و دقیق را برای کاربر در جابه جایی های مختلف مکانی
فراهم می نماید.

هیچ محصولی یافت نشد.